سيستم هاي امنيتي برنا حفاظ

گسترش روز افزون تکنولوژِی و تغییر و تحولات در حوزه فناوری اطلاعات منجر به ترکیب دو حوزه امنیت و شبکه گردیده که نیازهای امروزی شرکت ها و سازمان ها در این زمینه به گونه ای می باشد که بایستی از روشهای نوین فن آوری اطلاعات در این امر استفاده شود. گروه اعلام حریقبرنا حفاظ با هدف تامین نیازهای جدید با استفاده از روش های پیشرفته موجود سعی در برآورده نمودن این نیازها دارد.با توجه به گستردگی بازار فروش در سیستمهای امنیتی و شبکه که موجب ورود شرکتهای کوچک چینی به این بازارها شده است و با توجه به اینکه این شرکتها توان تامین کیفیت را ندارند لذا گروه اعلام حریق برنا حفاظ اقدام به اخذ نمایندگی از برخی از معتبرترین کمپانیها کرده که تجهیزات با کیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.